Komet Pons Brooks, 20:05-20:06 MEZ

TAK 160 Epsilon, ASI 533 MM, 4 x 15 sec